Prosíme, vypíšte tento formulár, ak chcete zadať dotaz na prenájom.

Ak sme vám už termín potvrdili, zadajte aj fakturačné údaje. 

Na dotazy vám VŽDY odpovieme, no niekedy sa stane, že odpoveď nájdete

v SPAME. 

 

Meno*
Firma (pre fakturáciu)
Adresa (pre fakturáciu)
IČO (pre fakturáciu)
DIČ (pre fakturáciu)
IČ DPH (pre fakturáciu)
Emailová adresa*
Telefón
Dátum konania akcie*
Miesto konania akcie (hotel)*
Druh akcie*
Predpokladaný počet hostí*
Plánovaná doba prenájmu*
Prosíme, zaškrtnite odkiaľ ste sa o nás dozvedeli, veľmi nám tým pomôžete. Ďakujeme krásne :-).

Vaše osobné údaje žiadame len pre vyriešenie tohto dotazu, v prípade objednania služby budú použité len pre vymedzený účel a spracované podľa zásad GDPR.