E-MAIL

info@topfotobudka.sk

TELEFÓN

(+421) 918640199

Spoločnosť Adamass s.r.o. funguje ako veľkoobchod a ako taká predáva iba podnikateľským subjektom, nie koncovým spotrebiteľom. Pri vyplňaní tohto formulára preto vyžadujeme ako povinné uviesť Firmu, IČO, DIČ a IČ DPH objednávateľa tak, ako je uvedené v Obchodnom registri.